Повідомлення про загальні збори від 25.04.2017 р., що не відбулися

 

Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дніпрополімермаш», призначені на 25 квітня 2017 р., не відбулися через відсутність кворуму. Згідно з протоколом реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників загальних зборів учасників загальних зборів акціонерів від 25.04.2017 р. реєстраційною комісією не було зареєстровано жодного акціонера. Відповідно до ч.2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, передбаченого законом кворуму, необхідного для проведення зборів, не має. Отже, збори акціонерів ПАТ «Дніпрополімермаш», які призначалися на 25.04.2017 р., вважаються такими, що не відбулися.

 

                                                                                                           Наглядова Рада ПАТ «Дніпрополімермаш»